zaterdag 16 april 2016

Spaarbankvrijstelling

Spaarbankvrijstelling


De zogenaamde spaarbankvrijstelling was een vroegere vrijstelling van bepaalde belastingen voor spaarbanken,die zich vooral bezig hielden met het faciliteren van kleine spaarders.
Gebruikte begrippen in spaarbankvrijstelling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer