dinsdag 19 april 2016

lopende orderbestand

lopende orderbestand


Onder een lopend orderbestand verstaan we het aantal orders dat een bedrijf onder handen heeft op een bepaald moment in de tijd.
Gebruikte begrippen in lopende orderbestand


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
lopend orderbestand
  ... het lopend orderbestand is het totaal van de nog niet uitgevoerde of geroyeerde effectenorders zoals opgenomen in de lopende...Lees meer