dinsdag 19 april 2016

loondervingsverzekering

loondervingsverzekering


De loondervingsverzekering is een verzamelnaam voor de verzekeringen die voorzien in een vorm van een uitkering voor mensen die om wat voor reden dan ook niet meer kunnen functioneren op de arbeidsmarkt.

Voorbeelden zijn de WAO (en later de WIA), Werkloosheidswet en de ziektewet. Deze verzekering zijn gebaseerd op een grote groep -verplicht- aangesloten verzekerden die gezamenlijk de premies opbrengen. Hoe meer deelnemers, hoe beter het systeem van loondervingsverzekeringen op zich zal functioneren.

Probleem voor deze verzekeringen is echter dat de laatste jaren een groot deel van de verzekerden verschuift van loondienst naar een bestaan als zelfstandige, bijvoorbeeld als ZZP'er.

loondervingsverzekering


Het effect van zzp'ers

Je hebt dan als zelfstandige niet meer te maken met het betalen van verplichte premies deze verzekeringen. Maar je hebt ook geen enkel recht als er iets mis mocht gaan.

Er zijn vele verzekeringsvormen

Uiteraard zijn allerlei verzekeringen in dit gat gesprongen met loondervingsverzekeringen voor de zzp'er maar de premies die voor dit soort verzekeringen gevraagd worden zijn zeker niet mis en voor de kleinere ondernemers feitelijk onbetaalbaar.

Broodfonds als alternatieve loondervingsverzekering.

Wat we wel zien is de opkomst van het zogenaamde broodfonds als alternatief voor voorzieningen die een inkomen moeten garanderen.

Hierbij regelt een groep ondernemers, vaak lokaal of rond een branche georganiseerd,  een soort van fonds waaruit tijdelijke uitkeringen kunnen worden verstrekt. In feite praten we dan van een meer informele vorm van een loondervingsverzekering. Of een soort collectieve voorziening. In feite zoals een verzekering ooit bedoeld was.

Het voordeel van een dergelijk broodfonds is dat je alles zelf kunt regelen en niet meebetaald aan een verzekeringsmaatschappij met grote glazen gebouwen waar hun duizenden managers hun brood in verdienen.

Gezien de hoge kosten en het groeiend aantal zelfstandigen is het einde van dit soort constructies vermoedelijk dan ook nog lang niet in zicht.

Gebruikte begrippen in loondervingsverzekering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer