dinsdag 19 april 2016

loonbeslag

loonbeslag


Loonbeslag is een bijzondere vorm van derdenbeslag.

Hierbij wordt beslag gelegd op het loon van de debiteur.

Dit kan alleen als de debiteur tot beslagene of gearresteerde is verklaard.

Het bedrag van het loonbeslag wordt beperkt door de wettelijke minima die de debiteur kan behouden om in zijn levensonderhoud te kunnen blijven voorzien.

Vertalingen van loonbeslag

Engels:   attachment of wages

Gebruikte begrippen in loonbeslag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer