dinsdag 19 april 2016

Lokale overheid

Lokale overheid


Onder de Lokale overheid verstaan we de onderdelen van de overheid die niet bij de centrale overheid en de wettelijke sociale verzekering horen.

Voorbeelden van de lokale overheid zijn de provincies, gemeenten, waterschappen en verzelfstandigde overheidsdiensten.
Gebruikte begrippen in lokale overheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
sociale verzekering
  ... de zogenaamde sociale verzekering is het onderdeel van de overheid dat zich bezighoudt met de administratie en uitvoering van...Lees meer

Begrippen waar lokale overheid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


azijnmaatregel
  ... Een azijnmaatregel is een maatregel van een lokale overheid die niet zozeer door rationele doeleinden wordt ingegeven maar meer door...Lees meer
kapitaalvernietiging
  ... als we stoppen met het doelmatig gebruiken van kapitaalgoederen dan noemen we dat kapitaalvernietiging bijvoorbeeld bedrijfspanden die leeg staan en...Lees meer
algemene bijstandswet
  ... de algemene bijstandswet of abw wordt uitgevoerd door de lokale overheid gemeente gemeentelijkse sociale dienst en is bedoeld om...Lees meer
leegstandtax
  ... onder het begrip leegstandstax verstaan we een speciale heffing op leegstaande panden...Lees meer
baatbelasting
  ... een baatbelasting kan geheven worden door een lokale overheid als een particuliere bezitter van een onroerende zaak voordeel heeft van...Lees meer