vrijdag 22 april 2016

liquiditeitsbudget

liquiditeitsbudget


Het liquiditeitsbudget is een ander woord voor kasbudget.

Onder het liquiditietisbudget verstaan we een plan voor de dekking van de uitgaven voor de korte termijn middels voldoende liquide middelen.
Gebruikte begrippen in liquiditeitsbudget


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer

Begrippen waar liquiditeitsbudget in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


kasbudget
  ... onder een kasbudget verstaan we een taakstellend plan van een onderneming of een andere organisatie waarin vastgelegd wordt waar vrijkomende...Lees meer