zaterdag 23 april 2016

Liquidatiesaldo

Liquidatiesaldo


Het liquidatiesaldo is het bedrag dat bij opheffing van een vennootschap verdeeld wordt onder de aandeelhouders ,nadat alle schulden zijn voldaan.
Gebruikte begrippen in liquidatiesaldo


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer

Begrippen waar liquidatiesaldo in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


action de jouissance
  ... Onder een bewijs van deelgerechtigdheid ofwel een action de jouissance verstaan we een recht dat wordt toegekend aan...Lees meer
bewijs van deelgerechtigdheid
  ... onder een bewijs van deelgerechtigdheid ofwel een action de jouissance verstaan we een recht dat wordt toegekend aan...Lees meer
liquidatiebalans
  ... het begrip liquidatiebalans heeft meerdere betekenissen namelijk 1 balans na liquidatie van een bedrijf door de verkoop van bezittingen het...Lees meer