zondag 24 april 2016

Legalisatie

Legalisatie


(legalization) Onder Legalisatie verstaan we een verklaring van echtheid van een niet authentieke akte dan wel van handtekeningen, die meestal door een notaris wordt afgegeven.
Gebruikte begrippen in legalisatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
authentieke akte
  ... Een authentieke akte is een document dat is opgemaakt door of ten overstaan van een daartoe bevoegde ambtenaar zoals...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer