zondag 24 april 2016

legaat

legaat


Onder een legaat verstaan we een specifiek onderdeel van een nalatenschap zoals bijvoorbeeld geld, een auto, een speciale verzameling, bepaalde meubelen en sieraden voor een specifiek aangewezen persoon.
Gebruikte begrippen in legaat


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
nalatenschap
  ... onder een nalatenschap of erfenis verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden achter laat...Lees meer