zondag 24 april 2016

leer van de financiering

leer van de financiering


De leer van de financiering is de leer waarin de factoren worden geanalyseerd ,die bepalend zijn voor het verkrijgen en het aanwenden van de voor het produktieproces benodigde geldmiddelen.

Tevens worden richtlijnen gegeven voor de wijze waarop een juiste verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen moet worden verkregen.
Gebruikte begrippen in leer van de financiering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
vreemd vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer