zondag 24 april 2016

Latente belastingverplichting

Latente belastingverplichting


Een zogenaamde Latente belastingverplichting is een in de toekomst te realiseren claim van de belastingdienst bij vrijwillige of gedwongen opheffing van bij de vorming fiscaal vrijgestelde reserves.

Het kan ook een fiscale claim zijn bij de realisatie van vermogenswinsten.

Omdat het bekend is dat deze claims in de toekomst kunnen komen, pleegt een onderneming voor dergelijke claims voorzieningen in de balans te treffen, meestal als een voorziening belastingen.
Gebruikte begrippen in latente belastingverplichting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
claim
  ... de claim komen we tegen bij een emissie van nieuwe aandelen als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft dan zal dat vaak...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
voorziening
  ... onder een voorziening verstaan we een vorm van vermogen dat met een duidelijk toekomstig doel wordt gereserveerd in officiële terminologie...Lees meer