zondag 24 april 2016

Last in First out

Last in First out


Last in First out ofwel LIFO is een methode van voorraadwaardering, waarbij ervan wordt uitgegaan dat goederen, die het laatst zijn gekocht het eerst weer worden verkocht.
Gebruikte begrippen in last in first out


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
voorraadwaardering
  ... onder de voorraadwaardering verstaan we het in geld uitdrukken van het bezit aan grondstoffen en gereed produkt onderhanden werk en...Lees meer