maandag 25 april 2016

Lange rente

Lange rente


De lange rente is de rente, die wordt berekend over leningen met een looptijd langer dan een jaar. Door sommigen wordt een periode van twee jaar aangehouden.
Gebruikte begrippen in lange rente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar lange rente in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


Yieldcurve
  ... de yieldcurve of rentekromme is een lijn die het verband aangeeft tussen de looptijd van kredieten en het rentepercentage...Lees meer
liquiditeitsvoorkeur
  ... onder de liquiditeitsvoorkeur verstaan we de neiging van banken en ondernemingen om bij het kiezen van een periode voor het...Lees meer
inverse rentestructuur
  ... onder inverse rentestructuur of omgekeerde rentestructuur verstaan we de situatie waarin de korte rente hoger is dan de lange...Lees meer
dalende yieldcurve
  ... een dalende yield curve is een rentegrafiek of yield curve waarin tot uitdrukking komt dat zowel de korte...Lees meer