maandag 25 april 2016

kritische termijn

kritische termijn


Onder de kritische termijn bij leningen verstaan we de lengte van de periode, waarbij de te betalen rente evenveel is als bij het betalen van de rente van een lening voor de korte termijn.
Gebruikte begrippen in kritische termijn


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer