maandag 25 april 2016

Kredietvorm

Kredietvorm


De kredietvorm is de vorm waarin een krediet ter beschikking wordt gesteld. Voorbeelden zijn de kasgeldlening en het krediet in rekeningcourant.
Gebruikte begrippen in kredietvorm


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
kasgeldlening
  ... een kasgeldlening is een lening doorgaans van minimaal een miljoen met veelal een looptijd van één twee of drie maanden...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer

Begrippen waar kredietvorm in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


garantiekrediet
  ... een zogenaamd garantiekrediet is een kredietvorm waarbij die nauwelijks voorkomt maar waarbij een bedrijf geld van een bank kan lenen...Lees meer
gebonden lening
  ... het begrip gebonden lening komen we nogal eens tegen in de wereld van de ontwikkelingshulp...Lees meer