maandag 25 april 2016

Kredietrisico

Kredietrisico


Het kredietrisico is het risico dat een obligatie of lening niet afgelost kan worden, omdat de uitgevende partij het geld niet heeft.

Dit kredietrisico is bij staatsobligaties niet aanwezig, omdat deze gewoon geld bijdrukken als ze het nodig hebben, maar bij bedrijven is dit risico wel degelijk aanwezig.

Daarom ligt de rente van een bedrijfsobligatie in het algemeen ook iets hoger dan bij een staatsobligatie .

Meer algemeen is het kredietrisico het risico dat de kredietnemer insolvent wordt en niet meer kan terugbetalen. Banken tillen zwaar aan dit risico bij particulieren, waar ze geld in de vorm van een lening aan verstrekken en eisen steeds meer en zwaardere zekerheidsstellingen die ze te gelde kunnen maken om hun kredietrisico in te dammen.
Gebruikte begrippen in creditrisk


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijfsobligatie
  ... we spreken we van een corporate bij een obligatie die is uitgegeven door een onderneming in plaats van door de...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kredietrisico
  ... het kredietrisico is het risico dat een obligatie of lening niet afgelost kan worden omdat de uitgevende partij het geld...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
staatsobligatie
  ... een staatsobligatie is een obligatie die door de rijksoverheid wordt uitgegeven...Lees meer