maandag 25 april 2016

Kredietregistratie

Kredietregistratie


Onder Kredietregistratie verstaan we een registratie door het Bureau Krediet Registratie van aan natuurlijke personen verstrekte kredieten met het doel overcreditering zoveel mogelijk te voorkomen.
Gebruikte begrippen in kredietregistratie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
overcreditering
  ... onder overcreditering verstaan we de verstrekking van teveel aan kredieten waardoor de financiële draagkracht van de kredietnemer wordt overschreden en...Lees meer

Begrippen waar kredietregistratie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


BKR
  ... afgekort aangeduid met bkr deofficiële naam is stichting bureau kredietregistratie het doel van het bkr is het bereiken...Lees meer
bureau kredietregistratie
  ... afgekort aangeduid met bkr de offici ële naam is stichting bureau kredietregistratie het doel van het bkr is het bereiken...Lees meer
bkr hypotheek
  ... we spreken van een bkr hypotheek als u een hypotheek zoekt maar wel een aantekening heeft ook wel een...Lees meer