woensdag 27 april 2016

extrahypotheek

extrahypotheek


Onder een extrahypotheek verstaan we een het deel van een hypothecair krediet, dat boven het percentage van de executiewaarde van het onderpand ligt, waarvoor in het algemeen een hypothecair krediet wordt verstrekt.

De extrahypotheek wordt ook wel tophypotheek genoemd.
Gebruikte begrippen in extra hypotheek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


executiewaarde
  ... onder de executiewaarde verstaan we de "vermoedelijke opbrengstwaarde" van een goed als dit gedwongen verkocht moet worden bij een openbare...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
tophypotheek
  ... een zogenaamde tophypotheek is een hypotheekvorm waarbij naast de koopsom van de woning ook alle bijkomende kosten worden gefinancierd...Lees meer