woensdag 27 april 2016

Extra aflossen

Extra aflossen


Met Extra aflossen wordt een bedrag dat u aflost naast het contractueel vastgelegde bedrag, bedoeld.
Gebruikte begrippen in extra aflossen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossen
  ... Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom...Lees meer