woensdag 27 april 2016

Externe arbeidsverdeling

Externe arbeidsverdeling


Onder externe arbeidsverdeling verstaan we de specialisatie tussen de verschilende ondernemingen.

Bijvoorbeeld de ene onderneming maakt computers, de andere koffiezetapparaten etc.
Gebruikte begrippen in externe arbeidsverdeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeidsverdeling
  ... Onder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deelhandelingen met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
specialisatie
  ... specialisatie is een verbijzondering van bedrijven in horizontale richting waardoor delen van nieuwe bedrijfskolommen ontstaan...Lees meer