woensdag 27 april 2016

Exposure

Exposure


De exposure is het prijsrisico dat wordt gelopen over een economische voorraad (financiële) goederen.

Het is dus het risico dat tengevolge van een prijsmutatie of koersmutatie de economische voorraad minder waard wordt.
Gebruikte begrippen in exposure


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
koersmutatie
  ... onder een koersmutatie verstaan we een verandering in de koers van een effect ten opzichte van een eerder vastgestelde koers...Lees meer
prijsmutatie
  ... de prijsmutatie is het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een bepaalde variabele de prijsmutatie bepaalt samen...Lees meer
prijsrisico
  ... prijsrisico is het risico dat een positie een totaal andere richting uitgaat dan we verwachtten bij het openen van een...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer

Begrippen waar exposure in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


boekhoudkundige exposure
  ... met de term boekhoudkundig exposure bedoelen we het bedrag waarover een valutarisico of prijsrisico wordt gelopen...Lees meer
strategische exposure
  ... de zogenaamde strategische exposure is het geheel aan valutarisico's die op lange termijn de resultaten van de houder van...Lees meer