dinsdag 26 april 2016

Exponentiële groei

Exponentiële groei


We spreken van exponentiële groei als bij de verandering van tijd de relatieve groei groter is dan bij een lineaire groei.

Bijvoorbeeld: als iets na 1 maand bijvoorbeeld een factor 2 groeit en in de maand daarna een factor 2,5, dan is er sprake van exponentiële groei.

Een bekend voorbeeld van exponentiële groei is samengestelde interest waarbij de te betalen (cq te ontvangen) som steeds sneller zal gaan groeien.