woensdag 27 april 2016

Expediteur

Expediteur


De expediteur is een tussenpersoon die voor zijn opdrachtgever goederen doet vervoeren.
Gebruikte begrippen in expediteur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
opdrachtgever
  ... de opdrachtgever is een cliënt van een bank voor wiens rekening een financiële transactie moet worden uitgevoerd bijv een betalingsopdracht...Lees meer
tussenpersoon
  ... de tussenpersoon vinden we in allerlei vormen terug bijvoorbeeld als natuurlijke persoon of rechtspersoon die fungeert als respectievelijk...Lees meer

Begrippen waar expediteur in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


FCT
  ... onder het forwarding agents certificate of transport ofwel fct verstaan we de verklaring van de expediteur...Lees meer
forwarding agents certificate of transport
  ... onder het forwarding agents certificate of transport ofwel fct verstaan we de verklaring van de expediteur...Lees meer
expediteursconnossement
  ... onder een expediteurs connossement verstaan we een vervoersdocument dat sterk lijkt op een connossement...Lees meer
groupageconnossement
  ... een groupage connossement is een connossement dat betrekking heeft op een reeks kleine zendingen van diverse verzenders afgegeven aan de...Lees meer
forwarding agents certificate of receipt
  ... met een forwarding agent’s certificate of receipt dat in de praktijk meestal wordt afgekort tot fcr...Lees meer
combined transport bill of lading
  ... een combined transport bill of lading is 1 connossement dat als combined transport bill of lading is...Lees meer
tussenpersoon
  ... de tussenpersoon vinden we in allerlei vormen terug bijvoorbeeld als natuurlijke persoon of rechtspersoon die fungeert als respectievelijk...Lees meer
tussenpersoon
  ... de tussenpersoon vinden we in allerlei vormen terug bijvoorbeeld als natuurlijke persoon of rechtspersoon die fungeert als respectievelijk...Lees meer