zondag 3 april 2016

Toonderpapier

Toonderpapier


Toonderpapier is een verzamelnaam voor waardepapieren zoals aandelen, obligaties, wissels en dergelijke waarvan degene die het waardepapier bezit, als rechthebbende wordt beschouwd zolang niet het tegendeel is bewezen.

De eigendom van toonderpapier wordt overgedragen door overgave van het waardepapier zelf.
Gebruikte begrippen in toonderpapier


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
waardepapier
  ... een waardepapier is juridisch gezien een document dat aan order of aan toonder is gesteld en waarin een vordering of...Lees meer

Begrippen waar toonderpapier in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


medium term note
  ... een lening of obligatie bouwt in de loop van het jaar rente op...Lees meer