zondag 3 april 2016

toonderobligatie

toonderobligatie


Een toonderobligatie is hetzelfde als een obligatie aan toonder en staat tegenover de obligatie op naam.
Gebruikte begrippen in toonderobligatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
obligatie aan toonder
  ... een obligatie aan toonder is een anoniem bewijs van deelname in het kapitaal van een vennootschap dat op...Lees meer