maandag 4 april 2016

Theoretische waarde bonus of stockdividend

Theoretische waarde bonus of stockdividend


De Theoretische waarde bonus ofstockdividend is de koers die als richtsnoer geldt voor de waardebepaling van een bonus of een stockdividend.

In formule: aantal benodigde bonussen of stockdividenden voor één nieuw aandeel plus één bonusof stockdividend = beurskoers vóór uitkering stockdividenden of bonussen.
Gebruikte begrippen in theoretische waardebonus of stockdividend


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beurskoers
  ... de beurskoers of kortweg koers is de actuele marktprijs die middels vraag en aanbod en onderhandeling tussen vrager en aanbieder...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
stockdividend
  ... stockdividend is een vorm van dividend dat niet contant maar in de vorm van aandelen wordt uitbetaald in plaats...Lees meer
theoretische waarde
  ... de theoretische waarde van een optie wordt middels wiskundige modellen berekend zoals de bekende black and scholes formule...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer