maandag 4 april 2016

Theoretische claimwaarde

Theoretische claimwaarde


Formule voor de berekening van de theoretische claimwaarde van een aandeel:

B – d – 1.cl = E + n.cl ofwel B – d – E = n.cl + x.cl wat om te zetten is naar

cl = (B – d – E) / (n+x)

B = beurskoers vóór emissie
d = dividend waarop nieuwe aandeelhouders geen recht hebben
cl = claim

E = emissiekoers
n = aantal benodigde claims om op een nieuw aandeel te kunnen inschrijven.

De doorgaans vrij geringe waarde van een claim bij de uitgifte van converteerbare obligaties is een kwestie van waardering op het moment van uitgifte .
Gebruikte begrippen in theoretische claimwaarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
beurskoers
  ... de beurskoers of kortweg koers is de actuele marktprijs die middels vraag en aanbod en onderhandeling tussen vrager en aanbieder...Lees meer
claim
  ... de claim komen we tegen bij een emissie van nieuwe aandelen als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft dan zal dat vaak...Lees meer
claimwaarde
  ... de claimwaarde of de theoretische waarde claim geeft aan wat een claim waard is op basis van de koers van...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer