maandag 4 april 2016

Tenderlening

Tenderlening


Een tenderlening is een lening, waarop kan worden ingeschreven onder opgave van het bedrag of de bedragen, waarvoor en de maximale koers waartegen men obligaties wenst te verkrijgen.

Rente en aflossingsvoorwaarden zijn vooraf vastgesteld, maar de emissiekoers wordt aan de hand van de aanbiedingen bepaald.

Inschrijvingen boven de emissiekoers worden volledig gehonoreerd op deze uitgiftekoers.

Inschrijvingen gelijk aan de uitgiftekoers kunnen eventueel gedeeltelijk worden gehonoreerd en lagere inschrijvingen ontvangen geen toewijzing.

Soms wordt een minimumemissiekoers of een minimum of maximumbedrag dat aan obligaties zal worden uitgegeven vooraf bepaald.
Gebruikte begrippen in tenderlening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


emissiekoers
  ... de emissiekoers wordt ook inschrijvingskoers of uitgiftekoers genoemd de emissiekoers is de koers waartegen de nieuw uit te geven aandelen...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
uitgiftekoers
  ... onder de uitgiftekoers of emissiekoers verstaan we de koers waarop de uitgifte van aandelen of obligaties plaatsvindt bij een...Lees meer