maandag 4 april 2016

Tenderaflossing

Tenderaflossing


Onder een tenderaflossing verstaan we een wijze van aflossen, waarbij de betrokken onderneming van tevoren een bepaald bedrag beschikbaar stelt voor de aflossing van de door haar aangegane lening. De houders van desbetreffende obligaties bepalen zelf binnen vooraf vastgestelde grenzen tegen welke koers zij hun obligaties ter aflossing willen aanbieden.
Gebruikte begrippen in tenderaflossing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossen
  ... Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom...Lees meer
aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer