woensdag 6 april 2016

Stukkenrekening

Stukkenrekening


De Stukkenrekening is de rekening waarop het bezit aan effecten van een cliënt wordt geadministreerd.

Althans voor zover de betrokken fondsen (nog) niet gedeponeerd zijn in het effectendepot of (bij verkoop) wel gelicht zijn uit het depot, maar nog niet zijn geleverd.
Gebruikte begrippen in stukkenrekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


depot
  ... het begrip depot kent meerdere betekenissen 1 een stallingsmogelijkheid voor geld er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een bouwdepot of premiedepot...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectendepot
  ... het effectendepot is het geheel aan effecten dat een bank of effectenbewaarbedrijf voor een cliënt onder een depotnummer in open...Lees meer