zaterdag 16 april 2016

Specialisatie

Specialisatie


Specialisatie is een verbijzondering van bedrijven in horizontale richting, waardoor (delen van) nieuwe bedrijfskolommen ontstaan.

Een voorbeeld van specialisatie is een timmerbedrijf, dat zich toelegt op uitsluitend de vervaardiging van deurkozijnen.
Gebruikte begrippen in specialisatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.Begrippen waar specialisatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


bedrijfskolom
  ... onder de bedrijfskolom verstaan we de schakels die een product doorloopt van grondstoffenproducent tot en met detailhandel...Lees meer
arbeidspecialisatie
  ... Onder de term arbeidsverdeling of arbeidspecialisatie verstaan we dat mensen zich bezighouden met slechts een gedeelte van het totale productieproces...Lees meer
arbeidsverdeling
  ... Onder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deelhandelingen met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen...Lees meer
inkomensverschillen
  ... elk land kent inkomensverschillen zelf als de overheid dit tegengaat zal er nog een zwart of grijs circuit overblijven dat...Lees meer
steun wordt weerstand
  ... met steun wordt weerstand bedoelen we een verschijnsel in de technische analyse en dan met name bij de...Lees meer
interne arbeidsverdeling
  ... onder de technische interne arbeidsverdeling verstaan we de specialisatie binnen een bedrijf in het algemeen legt een werknemer zich toe...Lees meer
externe arbeidsverdeling
  ... onder externe arbeidsverdeling verstaan we de specialisatie tussen de verschilende ondernemingen bijvoorbeeld de ene onderneming maakt computers de andere koffiezetapparaten...Lees meer
specialisatie in de bedrijfskolom
  ... we spreken van specialisatie in de bedrijfskolom bij het zich toeleggen door een onderneming op één of...Lees meer
arbeidsdeling
  ... Onder arbeidsdeling of arbeidsverdeling verstaan we het onderverdelen van de arbeidshandelingen in een productieproces in aparte deelhandelingen waardoor de arbeidsproductiviteit...Lees meer