zaterdag 16 april 2016

Special purpose entity

Special purpose entity


Een special purpose entity of SPE is een speciale partnerschap met een andere partij ,die als doel heeft om bepaalde bezittingen of aktiviteiten van een bedrijf te verbergen door deze in dit partnerschap onder te brengen.

Een dergelijk constructie hoeft niet op de balans als de partner minimaal 3% van het vermogen verschaft.
Gebruikte begrippen in special purpose entity


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer