vrijdag 22 april 2016

Liquidatie uitkering

Liquidatie uitkering


De liquidatie uitkering is de uitkering bij het beëindigen van een onderneming vanwege een faillissement.

Een bedrijf gaat niet zomaar failliet. Dat gebeurt slechts als de schulden onevenredig groot zijn ten opzichte van de bezittingen. Bij liquidatie gaan deze bezittingen vaak voor een marginaal bedrag van de hand.

Van de opbrengst van een liquidatie uitkering moet men zich dan ook niet een al te rooskleurige voorstelling maken om niet bedrogen uit te komen.
Gebruikte begrippen in liquidatieuitkering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
failliet
  ... onder de failliet of in het engels de "bankrupt" verstaan we de persoon die niet meer in staat was zijn...Lees meer
liquidatie
  ... een liquidatie is het opheffen van een bedrijf bijvoorbeeld bij faillissement waardoor het vastgelegde vermogen in geld beschikbaar komt doordat...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer