zaterdag 23 april 2016

Leveringsdatum

Leveringsdatum


Leveringsdatum is een term uit de termijnhandel en is de datum waarop de onderliggende waarde van het termijncontract fysiek geleverd kan worden.
Gebruikte begrippen in leveringsdatum


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
termijnhandel
  ... onder het algemene begrip termijnhandel verstaan we het kopen en verkopen van goederen commodities in de toekomst voor...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar leveringsdatum in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


backmonth
  ... Onder de back month verstaan we een leveringsdatum in de termijnhandel die het verst in de toekomst ligt...Lees meer