zondag 24 april 2016

Leenstukken

Leenstukken


We spreken van leenstukken bij effecten die van de eigenaar worden geleend, teneinde te kunnen voldoen aan een leveringsverplichting, bijv. bij een shortpositie.

De hoop hierbij is dat de geleende stukken onder betere condities weer aan de uitlener terugbezorgd kunnen worden. De uitlener ontvangt hiervoor een vergoeding.
Gebruikte begrippen in leenstukken


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


condities
  ... als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
hoop
  ... het woordje hoop is in de...Lees meer
leveringsverplichting
  ... het begrip leveringsverplichting kent meerdere ingangen 1 in nederland dienen effect en binnen drie dagen geleverd te worden dit maakt...Lees meer

Begrippen waar leenstukken in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


leencircuit
  ... het geheel van afspraken en procedures tussen grote beleggers en banken dat het professionele partijen mogelijk maakt om aandelen zie...Lees meer