zondag 24 april 2016

lap

lap


In het beursjargon verstaat men onder een lap een oprichtersbewijs, een oprichtersaandeel, een winstbewijs, een amortisatiebewijs, een bewijs van deelgerechtigheid of een scrip.
Gebruikte begrippen in LAP


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


amortisatiebewijs
  ... In het algemeen is een amortisatiebewijs een bepaald soort bewijs dat vervalt zodra een zeker bedrag daarop is uitgekeerd...Lees meer
oprichtersaandeel
  ... een oprichtersaandeel of oprichtersbewijs is een speciaal aandeel met vaak extra rechten waar uitsluitend de oprichters van een vennootschap houder van...Lees meer
oprichtersbewijs
  ... een oprichtersbewijs is een door de oprichters ondertekend document waaruit de stichting van de vennootschap blijkt later vervangen door de...Lees meer
winstbewijs
  ... een winstbewijs of amortisatiebewijs wordt uitgegeven na een reorganisatie waarbij het aandelenkapitaal geheel of gedeeltelijk is afgestempeld...Lees meer