woensdag 27 april 2016

Good till cancelled order

Good till cancelled order


Een good till cancelled order is een gelimiteerde order, die net zolang van kracht blijft tot de limiet is gehaald of tot royement door de opdrachtgever.

De order vervalt in elk geval als de looptijd van een optie voorbij is.
Gebruikte begrippen in goodtillcancelledorder


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


gelimiteerde order
  ... een gelimiteerde order is een order voor de aan respectievelijk de verkoop van effecten waarbij de cliënt een limiet...Lees meer
limiet
  ... bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
royement
  ... als u een hypotheek afsluit wordt deze door de notaris ingeschreven in het hypotheekregister na aflossing wordt de hypotheek...Lees meer