vrijdag 22 april 2016

gekwalificeerd dividend

Gekwalificeerd dividend


Gekwalificeerd dividend is een vorm van dividend die lager wordt aangeslagen voor de belasting. Voor zover bekend komt deze vorm alleen in de Verenigde Staten voor.

Om gekwalificeerd dividend genoemd te kunnen worden dient het dividend aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moet het bijvoorbeeld uitbetaald worden door een in de Verenigde Staten gevestigd bedrijf. Of door een buitenlands bedrijf dat op een speciale lijst is opgenomen.

Vertalingen van gekwalificeerd dividend

Engels: qualified dividend

Gebruikte begrippen in gekwalificeerd dividend


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer