zaterdag 23 april 2016

28% regel

28% regel


Binnen de wereld van de beleggers zijn vele ongeschreven regels waar toch een bepaalde waarde aan wordt gehecht. Zo is er de zogenaamde 28% regel bij bullmarkten.

Deze 28 % regel wil zoveel zeggen dat bij een forse opwaartse beweging van meer dan 28% de kans 3 op 1 is dat er nog een stevige bullmarkt gaat volgen.

Gezien deze positieve vooruitzichten is het daarom niet onverstandig is om bij de eerstvolgende mogelijkheid, bijvoorbeeld bij een tijdelijke terugval, alsnog in de markt te stappen omdat deze de rit omhoog hoogstwaarschijnlijk gaat voortzetten.Gebruikte begrippen in 28 procentregel


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bullmarkt
  ... onder een bullmarkt verstaan we een effectenmarkt of andere markt in financi ële waarden waarin de koersen aanhoudend stijgen gedurende een...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
rit
  ... we spreken in de effectenwereld van een rit omhoog bij een langdurige koersstijging van een aandeel of een index...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer