maandag 14 maart 2016

Verzekeringsinstellingen

Verzekeringsinstellingen


De Verzekeringsinstellingen vormen de sector in de economie die bestaat uit de bedrijven met rechtspersoonlijkheid die zich hoofdzakelijk bezighouden met het omzetten van individuele risico's in collectieve risico's.

Hiertoe behoren niet de wettelijke sociale verzekering.

Verzekeringsinstellingen vormen een subsector van de financiële instellingen.
Gebruikte begrippen in verzekeringsinstellingen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
rechtspersoonlijkheid
  ... indien een organisatie rechtspersoonlijkheid heeft dan heeft men de bevoegdheid om in het rechtsverkeer als zelfstandige eenheid rechtspersoon op te...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer