maandag 14 maart 2016

Verzekeringskamer

Verzekeringskamer


De verzekeringskamer is een overheidsinstelling die belast is met het wettelijk toezicht op levensverzekeringsmaatschappijen en schadeverzekeringsmaatschappijen

Ook  bepaalde spaarkassen, bouwkassen en bedrijfspensioenfondsen vallen onder het toezicht van de verzekeringskamer.