dinsdag 15 maart 2016

Verjaring van de hoofdsom

Verjaring van de hoofdsom


Onder de Verjaring van de hoofdsom verstaan we het feit dat de verplichting tot het aflossen van de hoofdsom na 30 jaar verdwijnt als deze niet in die tijd is opgevraagd.
Gebruikte begrippen in verjaring van de hoofdsom


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossen
  ... Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
verjaring
  ... verjaring is een door de wet erkend middel om mits aan bepaalde vereisten is voldaan...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer