vrijdag 18 maart 2016

Valutaswap

Valutaswap


Onder een valutaswap verstaan we uitwisseling van rentebedragen en hoofdsommen in verschillende valuta tegen een vooraf overeen gekomen verhouding tussen de valuta.
Gebruikte begrippen in valutaswap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer

Begrippen waar valutaswap in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


amortizingswap
  ... Een amortizing swap is een renteswap of een valutaswap waarbij de hoofdsom stapsgewijs gedurende de looptijd van de swap...Lees meer