woensdag 16 maart 2016

Verhandelbaarheidsrisico

Verhandelbaarheidsrisico


Onder het verhandelbaarheidsrisico verstaan we het risico dat er door het geringe aantal exemplaren van een goed, zoals bepaalde effecten in kleinere fondsen bij aankoop weinig aanbod is (ofwel de liquiditeit is gering), waardoor tegen een te hoge prijs of koers zou moeten worden gekocht, dan wel dat bij verkoop de prijs of koers wordt gedrukt doordat er te weinig belangstelling is voor het goed of het fonds.
Gebruikte begrippen in verhandelbaarheidsrisico


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer