vrijdag 18 maart 2016

Valutatermijnaffaire

Valutatermijnaffaire


Onder een valutatermijnaffaire verstaan we een contract waarbij de koper op een vastgelegde datum valuta tegen een van te voren vastgestelde wisselkoers afneemt.

De gebruikelijke looptijd van een valutatermijncontract ligt tussen één en zes maanden; langere looptijden kunnen echter eveneens voorkomen.
Gebruikte begrippen in valuta termijnaffaire


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
wisselkoers
  ... De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee...Lees meer