zondag 27 maart 2016

resconteren van een valutatermijncontract

resconteren van een valutatermijncontract


Onder het resconteren van een valutatermijncontract verstaan we het via een contante aan of verkoop neutraliseren van het termijncontract.

Om dit effect te realiseren moet - zoals bij termijnaffaires gebruikelijk is - twee werkdagen vóór de vervaldag gehandeld worden.

Bij het resconteren van een valutatermijncontract zal uitsluitend een + of - mutatie plaatsvinden op de rekening luidende in de valuta van het termijncontract.
Gebruikte begrippen in resconteren van een valutatermijncontract


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


mutatie
  ... een mutatie is in de contaxt van dit weblog een wijziging in de financiële verhouding tussen een bank en een...Lees meer
resconteren
  ... onder resconteren verstaan we het compenseren van alle aan en verkopen per fonds die een deelnemer aan de organisatie voor...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
vervaldag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer