zondag 6 maart 2016

basisgrade

basisgrade


Onder het begrip basisgrade verstaan we de gebruikelijke standaardkwaliteit van goederen die verhandeld worden via een goederentermijnbeurs.

Gebruikte begrippen in basisgrade


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer