maandag 14 maart 2016

Voorrecht van schuldsplitsing

Voorrecht van schuldsplitsing


Het Voorrecht van schuldsplitsing is een voorrecht van de borgen om te eisen dat ieder van hen voor niet meer dan zijn aandeel in het tekort van de debiteur waarvoor zij borg staan, wordt aangesproken.

Doorgaans wordt met de borgen overeengekomen dat zij van dit voorrecht van schuldsplitsing afstand doen.
Gebruikte begrippen in voorrecht van schuldsplitsing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer