maandag 14 maart 2016

Wet in materiële zin

Wet in materiële zin


Onder een wet in materiële zin verstaan we een wet die voor de burgers en/of de overheidsorganen bindend is.

Het is een algemeen werkende rechtsregel, uitgevaardigd door de overheid.