maandag 14 maart 2016

Voorlopige surséance van betaling

Voorlopige surséance van betaling


Een voorlopige surséance van betaling is een surséance van betaling die de rechtbank verleent, onmiddellijk nadat de met behoorlijke bescheiden gestaafde aanvraag tot surséance is ingediend. Hierna worden ondermeer de schuldeisers gehoord over de verlening van een definitieve surséance van betaling.
Gebruikte begrippen in voorlopige surseance van betaling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer